Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

4c573_1.jpg

KAMENY


Spinel

v minulosti se spinelu často říkalo rubicell, a až do poloviny devatenáctého století se mělo za to, že se složením neliší od rubínu. Důvod tohoto omylu je prostý, spinel se nachází v týž depozitech jako rubíny a safíry. Má tedy výborné vlastnosti pro klenotnické zpracování. Jeho vysoká brilance a široká barevná škála od černé přes ohnivě červenou, růžovou a jemně fialovou nás stále inspiruje k tvorbě šperků a speciálně zásnubních prstenů, do kterých zasazujeme pečlivě vybrané spinely jemně růžových barev z Barmy, Afriky a Sri Lanky. V Indii je spinel považován za kámen lásky, takže i proto jsme spinel začali zasazovat do zásnubních prstenů,které jsou velmi oblíbené. Spinel nejen že obdivovali perští králové, ale nachází se na svatováclavské koruně, zdobí carské a britské korunovační klenoty.